Båndtvang, respekter den.

Båndtvang bør respekteres av alle, det er flere gode grunner til at den er innført.

KING KENNYFRILUFTSLIVBLOGG

4/1/20241 min lese

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. (Båndtvang gjelder over hele Norge i den angitte perioden.)

Men vær klar over at dette ikke nødvendigvis betyr at det fritt frem resten av året, dette må sjekkes i hver enkelt kommune og opp mot hundeloven som jeg har linket til lenger nede.

King Kenny løs på vinteren.
King Kenny løs på vinteren.

Den enkelte kommune kan i tillegg etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang. Dette gjelder blant annet for stevner, festivaler, turstier, veier, skiløyper, idrettsanlegg og for eksempel på rasteplasser. Kommunene kan også gi egne forskrifter om hundehold av hensyn til for eksempel rådyr ved større snømengder slik som blant andre Grimstad Kommune gjorde denne vinteren, dette står det stor respekt av syntes jeg.

Husk at hovedgrunnen til båndtvang er dyrelivet, vilt, husdyr og fugleliv med mer. Den gjelder også for deg...

Båndtvang er viktig for å unngå at hunden jager eller skade rådyr, rådyrkillinger, annet vilt, fugler og reir, storfe, sau, geit, fjærfe, rein og så videre. Det er utrolig viktig at de får være mest mulig i fred i denne korte men viktige perioden slik at de kan utføre sin jobb som "foreldre".

King Kenny og kompisen Yuki.
King Kenny og kompisen Yuki.
Båndtvang gjelder til og med eldre damer som sier at det ikke gjelder for dem siden deres hund er så snill, vi har et par av de her i Lillesand der jeg bor.